უცნაური ლიფტი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ბუბას კორპუსში უცნაური ლიფტი დაამონტაჟეს. სართულების ნომერთა ნაცვლად მას მხოლოდ ორი ღილაკი აქვს: "U", რომელზეც ხელის დაჭერის შემდეგ ლიფტი ერთი სართულით მაღლა ადის, და "D", რომელზეც ხელის დაჭერის შემდეგ ლიფტი ერთი სართულით დაბლა ჩადის. ბუბას ძალიან მოსწონს ახალი ლიფტი და მისი საშუალებით ყველა სართული მოინახულა. მან ფურცელზე ამოიწერა, თუ რა თანმიმდევრობით დააჭირა ხელი ღილაკებს. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გაარკვევს სართულების რაოდენობას ბუბას კორპუსში.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში მოცემულია ორი სიმბოლოსაგან შედგენილი მიმდევრობა,რომლის სიგრძე არ აღემატება 100-ს.

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი - კორპუსში სართულების რაოდენობა.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
UDUUU დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
UDDD დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 დაკოპირება