ბუბა სწავლობს თვლას

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ბუბა სწავლობს თვლას. მას უსახელებენ ორ N და K რიცხვს და ავალებენ, რომ თქვას K ცალი რიცხვი დაწყებული N-დან. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს, თუ რამდენი რიცხვი თქვა სწორად ბუბამ.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ორი მთელი რიცხვი N და K (1<=N, K<=2000). მეორე სტრიქონში ბუბას მიერ დასახელებული რიცხვები.

გამოსატანი მონაცემები: სწორად ნათქვამი რიცხვების რაოდენობა.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
1 5 1 4 3 2 5 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
3 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
5 5 5 4 3 2 1 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1 დაკოპირება