მდგრადი რიცხვები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ვუწოდოთ მდგრადი  რიცხვს, თუკი მის კენტი ნომრის მქონე პოზიციაში არსებული ციფრების ჯამი ტოლია ლუწი ნომრის მქონე პოზიციაში არსებული ციფრების ჯამისა. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც იპოვის უმცირეს მდგრად რიცხვს, რომელიც მეტია მოცემულ N რიცხვზე.

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი დადებითი რიცხვი N, რომლის ათობითი ჩანაწერი შედგება არაუმეტეს 100 ციფრისა.

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი დადებითი მდგრადი რიცხვი, რომელიც უმცირესია N-ზე მეტ რიცხვებს შორის.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
123123 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
123134 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
99 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
110 დაკოპირება