ჩაინვორდი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ბუბა ადგენს ჩაინვორდს. მას ესაჭიროება ისეთი სიტყვები, სადაც ერთი სიტყვის დასაწყისი იმეორებს წინას დაბოლოებას. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოთვლის ასეთი განმეორების მაქსიმალურ სიგრძეს.

შესატანი მონაცემები: ორი სტრიქონიდან თითოეულში თითო სიტყვა, რომელთა სიგრძე არ აღემატება  20 სიმბოლოს.

გამოსატანი  მონაცემები: პირველი სიტყვის დაბოლოების და მეორეს დასაწყისის მაქსიმალური სიგრძე.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
technology logynon დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 დაკოპირება