მერამდენე დღეა?

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს თუ რამდენი დღე გავიდა წლის დასაწყისიდან (1 იანვრიდან). ჩათვალეთ, რომ მიმდინარე წელი ნაკიანი არ არის.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში ორი მთელი რიცხვი, რომლებიც განსაზღვრავენ მიმდინარე თარიღს. პირველი აღნიშნავს თვის ნომერს, ხოლო მეორე  - რიცხვს.

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი, რომელიც აღნიშნავს თუ მიმდინარე თარიღი მერამდენე დღეა წლის დასაწყისიდან.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
4 14 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
104 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
1 31 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
31 დაკოპირება