ჭრელი სიტყვები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ბუბას უყვარს სიტყვები, რომლებშიც ყველა სიმბოლო განსხვავებულია. ასეთ სიტყვებს ის ჭრელ სიტყვებს უწოდებს. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს ჭრელია სიტყვა თუ არა.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში მოცემულია ლათინური სიმბოლოებისაგან შედგენილი ერთი სიტყვა, რომლის სიგრძე არ აღემატება 100-ს

გამოსატანი მონაცემები: თუ სიტყვა ჭრელია, გამოიტანეთ YES, წინააღმდეგ შემთხვევაში - NO.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
sport დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
YES დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
abracadabra დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
NO დაკოპირება