სიტყვის ცენტრი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია სიტყვა, რომლის სიგრძე არ აღემატება 100 სიმბოლოს. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოიტანს ამ სიტყვის შუა სიმბოლოს, თუ სიტყვაში კენტი რაოდენობის სიმბოლოა. ლუწი რაოდენობის სიმბოლოს შემთხვევაში გამოიტანეთ შუა ორი სიმბოლო.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთი სტრიქონში ერთი სიტყვა, რომელიც შედგენილია ლათინური სიმბოლოებისაგან.

გამოსატანი მონაცემები: სიტყვის შუაში მდებარე ერთი ან ორი სიმბოლო.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
abracadabra დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
a დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
size დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
iz დაკოპირება