უდიდესი რიცხვი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია n მთელი დადებითი რიცხვი. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც იპოვის უდიდესს მათ შორის.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი n (1<=n<=100000). მეორე სტრიქონში n ცალი მთელი დადებითი რიცხვი, რომელთაგან თითოეული არ აღემატება მილიონს.

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი - უდიდესი მოცემულ რიცხვებს შორის.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 7 3 9 2 4 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
9 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
5 3 3 3 3 3 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
3 დაკოპირება