მაქსიმალური ქულა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მათემატიკის საშაბათო სკოლის ერთ-ერთ ჯგუფში სწავლობს N მოსწავლე. გასულ კვირას მათ ჩაუტარდათ საკონტროლო წერა, სადაც მაქსიმალური შეფასება იყო 30 ქულა. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გაარკვევს მიიღო ვინმემ ჯგუფში მაქსიმალური ქულა თუ არა.

შესატანი მონააცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N (3<N<=20). მეორე სტრიქონში N ცალი მთელი დადებითი რიცხვი, რომელთაგან არცერთი არ აღემატება 30-ს.

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში გამოიტანეთ YES,  თუკი ერთ მოსწავლეს მაინც აქვს 30 ქულა, წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოიტანეთ -  NO.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 24 17 26 30 19 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
YES დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
5 14 27 26 29 19 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
NO დაკოპირება