შოკოლადის გაყოფა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ბუბას აქვს ფილა შოკოლადი, რომელიც შედგება a*b ცალი პატარა კვადრატისაგან. ბუბას სურს ეს შოკოლადი თანაბრად გაუნაწილოს თავის k მეგობარს. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს შესაძლებელია ეს თუ არა და დადებითი პასუხის შემთხვევაში გამოიტანს თუ რამდენი კვადრატი შეხვდება თითოეულს.

შესატანი მონაცემები: სამი მთელი რიცხვი - a, b, k (1< a, b, k <100).

გამოსატანი მონაცემები: თუ თანაბრად გაყოფა არ ხერხდება, გამოიტანეთ NO, ხოლო თუ ეს შესაძლებელია, გამოიტანეთ პირველ სტრიქონში YES, ხოლო  მეორეში - თითოეული მეგობრისათვის მიცემული კვადრატების რაოდენობა.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
4 5 7 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
NO დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
5 6 10 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
YES 3 დაკოპირება