ხურდა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ნივთი მაღაზიაში ღირს A ლარი და B თეთრი. მყიდველმა გადაიხადა C ლარი და D თეთრი (C>A). დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოთვლის მყიდველისათვის დასაბრუნებელ ხურდას.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში 2 მთელი რიცხვი: A და B (0<= A, B <=100).  მეორე სტრიქონში 2 მთელი რიცხვი: C და D (0<= C, D <=100).

გამოსატანი მონაცემები: ორი მთელი რიცხვი - დსაბრუნებელი ხურდა ლარებსა და თეთრებში.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
2 20 3 0 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
0 80 დაკოპირება