ტურისტი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: BULG, 2010, ზამთრის ტურნირი, 4-5


სტეფანი ემზადებას თავის K თანაკლასელთან ერთად ექსკურსიაზე წასასვლელად.  ის პასუხისმგებელია კარვების მომზადებაზე. სტეფანს სახლში აქვს სამნაირი კარავი: პირველი იწონის  A1  კილოგრამს და ის იტევს B1 ადამიანს, მეორე იწონის  A2  კილოგრამს და იტევს B2 ადამიანს,მესამე იწონის  A3  კილოგრამს და იტევს B3 ადამიანს.

დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს კარვების არჩევის რამდენი განსხვავებული ვარიანტი აქვს სტეფანს ისე, რომ ყველა სტუდენტს ეყოს. ამორჩეული კარვების საერთო წონა არ უნდა აღემატებოდეს W კილოგრამს.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში მოცემულია ორი მთელი რიცხვი: K და W (1≤K≤15, 1≤W≤30). მეორე სტრიქონში მოცემულია ექვსი მთელი რიცხვი: A1, B1, A2, B2, A3 და B3  (1≤A1,A2,A3≤101≤B1,B2,B3≤15).

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი – სტეფანის მიერ კარვების არჩევის განსხვავებული ვარიანტის რაოდენობა.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
10 10 5 5 6 6 4 5 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
2 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
10 10 5 5 6 6 7 7 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
0 დაკოპირება