მიმატება ან გამოკლება

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: BULG, 2008-09, რეგიონ. 4-5


მოცემულია ორი მთელი რიცხვი V და K, ასევე ბრძანებების რაოდენობა N. თითოეული ბრძანება წარმოადგენს '+' ან  '-' ნიშანს. პლიუსის შემთხვევაში V-ს უნდა დაუმატოთ K, ხოლო მინუსის შემთხვევაში უნდა გამოვაკლოთ. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოიტანს V-ს მნიშვნელობას ყველა ბრძანების შესრულების შემდეგ.

შესატანი მონაცემები: სამი მთელი რიცხვი - V,  K და N ( 1<= V<=1000,  1<=K<=20, 1<= N<50)

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი - V-ს მნიშვნელობას ყველა ბრძანების შესრულების შემდეგ.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
100 10 5 + - + + - დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
110 დაკოპირება