მასალები

ეს გვერდი განკუთვნილია პროგრამირების შემსწავლელთათვის.


ამოცანები და გარჩევები

ამ სექციაში იხილავთ ამოცანებს და გარჩევებს. ასევე შეძლებთ მათ ამოხსნას.

გადასვლა →

ალგორითმები

აქ წარმოდგენილია სხვადასხვა ალგორითმები წიგნებისა და პრეზენტაციებვის სახით.

გადასვლა →