კომპილატორი

ჩვენი კომპილატორის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ შეასრულოთ თქვენი კოდი და იხილოთ მისი მუშაობის შედეგი.


#include <iostream>
 using namespace std;

 int main()
 {
  cout << "Hello, World!";
  return 0;
 }

          

*დაშვებულია მხოლოდ ტექსტური ფაილები